سه ساله ای در خرابه...!

 

 

رقیه جان...!

تو پدر داشتی،

آن هم به معنای واقعی کلمه،

بی پدر ها، از همین زورشان می آمد!!!

بابای تو حسین بود،

و آنها در پی بابا!!!

 

 

 « حرم رقیه سلام الله علیه را اینجا ببینید »

/ 0 نظر / 20 بازدید