حال خاکستری..


 

همیشه یک نقطه روشن هست

یک دلخوشی کوچک

یک فردا..

یک کسی چه میداند

یک شاید..

اگر..

یک امید..

یک چشم انتظاری برای رسیدن کلاغ بینوا به لانه اش،

در آخر یکی از قصه های آخرشب..

همین که دلت را خوش میکنی به یک روز خوبِ در راه..

همین که یک خواب چند ساعته درفردای یک شب بیداری،

دلهره هایت را کمرنگ میکند..

این که هنوز پیمانه دلت، به قدرِ یک نگاه مردد، جا دارد..

همین ها کافی نیست؟

به خدا معجزه چیز غریبی نیست..

کافی است چشمهایت را ببندی و به باران فکر کنی..،

بادها از هرجایی که شده، عطرش را برایت می آورند.

همین است  که من هنوز هم به تو فکر میکنم.

کسی چه میداند..

شاید، فردا.. با یک شمع روشن،

از همین راه، به خانه برگردی.

حدیث نوشت :

اِمام سجاد سلام الله علیه فرمودند :        
  

«هر کس در هیچ کارى به مردم امید نبندد و همه کارهاى خود را به خداى

عزوجل واگذارد، خداوند هر خواسته‏ اى که او داشته باشد اجابت کند.»

 
کافى، ج2، ص 148، ح 3 / نهج الدعاء، ج 1، ص616


/ 145 نظر / 104 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بزم ایلیا

http://s3.picofile.com/file/8207611268/m94.jpg سلام.

دلسوختگان

يادم باشد حرفي نزنم كه دلي بلرزد ... خطي ننويسم كه آزار دهد کسي را يادم باشد كه روز و روزگار خوش است .... وتنها دل ما دل نيست .... يادم باشد جواب كينه را با كمتر از مهر ؛ و جواب دو رنگي را با كمتر از صداقت ندهم .... يادم باشد بايد در برابر فريادها سكوت كنم و براي سياهي ها نور بپاشم .... يادم باشد از چشمه درسِِ خروش بگيرم و از آسمان درسِ پـاك زيستن .... يادم باشد سنگ خيلي تنهاست ... يادم باشد بايد با سنگ هم لطيف رفتار كنم مبادا دل تنگش بشكند ..... يادم باشد .....

دلمشغولی های یک مامان(آفتاب)

نماﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ "ﻧﻤﺎﺯ " ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻔﺮ، ﺫﻭﻕ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻧﺶ ! ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﮐﻌﺖ ﺁﺧﺮﺵ ﺍﯾﻦ ﻗﺪﺭ ﮐﯿﻒ ﻧﺪﺍﺷﺖ ! ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻤﺶ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ "ﺧﻼﺹ " ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ... ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﺩﺭﺱ ﺷﺎﺭﮊﺭ ﮔﻮﺷﯽ ... ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻠﻖ ﺍﯾﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﮑﺮ !! ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﻼﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭ ! ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺣﺴﺎﺏ !! ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻤﺎﻥ "ﻧﻤﺎﺯ " ﻧﯿﺴﺖ ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﯾﮏ "ﮐﺎﺭﻭﺍﺵ ﻗﻮﯼ " ﻣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﯽ ﺷﺴﺖ ﺍﺯ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ، ﻟﮑﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ، ﭘﻠﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ. ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﻣﯽ ﺷﺪ " ﮐﯿﻤﯿﺎ " ﻭ ﻣﺲ ﻭﺟﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﻃﻼ ... ﺍﮔﺮ ﻧﻤﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﻞ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻩ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺍﺭﻭ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﺮﻫﻢ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ،ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺎﻩ ﮐﻠﯿﺪ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﯿﻌﺎﺩﮔﺎﻩ، ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ .... ﺧﺪﺍﯾﺎ ! ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺩﺭﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺳﺨﺎﻭﺩﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ. خدایا ﺑﺮ این آدم سراپا تقصیر ﻣﻨﺖ ﺑزاﺭ ﻭ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻦ ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﯾﻢ، "ﻧﻤﺎﺯ &quo

دلسوختگان

زنـدگـی در صـدف خویش گهر ساختن است در دل شـعـلـه فـرو رفـتـن و نگداختن است عشق ازین گنبد در بسته برون تاختن است شــیـشـهٔ مـاه ز طـاق فـلـک انـداخـتـن اسـت سلطنت نقد دل و دین ز کف انداختن است به یکی داد جهان بردن و جان باختن است حــکــمـت و فـلـسـفـه را هـمـت مـردی بـایـد تـیـغ انـدیـشـه بـروی دو جـهـان آخـتن است مـذهـب زنـده دلـان خـواب پـریـشانی نیست از هـمـیـن خـاک جـهـان دگری ساختن است ...

دلمشغولی های یک مامان(آفتاب)

صافی آب مرا یاد تو انداخت رفیق! تو دلت سبز،لبت سرخ، چراغت روشن چرخ روزیت همیشه چرخان! نفست داغ و تنت گرم… دعایش با من…

یاسمین

سلام ترمه خانم با افتخار لینک شدید، ولی من نتونستم پروفایلتون رو ببینم. ممنون [گل]

دلسوختگان

بچه که باشی ... از نقاشی هایت هم ... می توانند به روحیات و درونیاتت پی ببرند ..!! بزرگ که می شوی ... از حرف هایت هم نمی فهمند ... توی دلت چه خبر است ..!؟

مامان اعظم

سلام ترمه جانم ... الهی که حال و روزت به دعای صاحب امروز(عج ) منور بشه و حال مادر گرمی هم رو به بهبود رفته باشه . خدا اجر زحماتتون رو ذخیرۀ آخرتتون کنه . [بغل]

آراس

سلام وبتون بسیار زیباست.[گل][گل] خوشحال میشم به منم سر بزنین یاعلی