روز عشّاق...!

مرخصی نداره

حتی وقت استراحت نداره

حقوق و مزایا نداره

بیمه نداره

ترفیع و پست و مقام نداره

استعفا یا اخراج شدن ندارد

بازنشستگی و از کار افتادگی هم نداره

با این حال؛ دوست داشتنی‌ ترین شغل دنیاست ، عاشق بودن !


        روز عشق ایرانی و خارجی بر عشّاق؛« مبارک »   

 


/ 0 نظر / 30 بازدید