برای پسرم

 

 

فرزند دلبند و برومندم...؛

 یک سال از فراغت گذشت و من همچنان میسوزم

 

 ای سرخ گل، که باد ربودت ز باغ من


                              گفتی به باد خیره، چه بر باغبان گذشت؟

 

 

 

/ 0 نظر / 69 بازدید