# مثبت_اندیشی

داشته هایت رادست کم نگیر

  بدانیم چیزهایی که دست کم می گیریم، کسی برای بدست آوردنشان                                                            رازو نیاز می کند...                 همیشه داشته های ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 34 بازدید